תוכנה להזמנות

תוכנה להזמנות

April 2017, May 2017, June 2017, July 2017, August 2017

 

מכירת כרטיסים בקופות יום 10.00-20.00 שעות. המשרד תיאטרון הוא יום שני פתוח עד יום שישי 8.00-15.30 שעות. מושבים לא ממוספרים. היכל התיאטרון נפתח 30 דקות לפני ההופעה מתחילה. זמן ריצה הוא 75-90 דקות. הוא הציג ללא הפסקה. -

April 2017

Date Hour Show name Reservation
28. April 2017 20:00
Cabinet
29. April 2017 20:00
The Best Of Image
30. April 2017 20:00
The Best Of Image
reservation


May 2017

Date Hour Show name Reservation
1. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
2. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
3. May 2017 20:00
Galaxia
reservation
4. May 2017 20:00
Cabinet
reservation
5. May 2017 20:00
Cabinet
reservation
6. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
7. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
8. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
9. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
10. May 2017 18:00
20:00
Galaxia
Galaxia
reservation
reservation
11. May 2017 20:00
Black Box
reservation
12. May 2017 20:00
Cabinet
reservation
13. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
14. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
15. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
16. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
17. May 2017 20:00
Galaxia
reservation
18. May 2017 18:00
20:00
Galaxia
Galaxia
reservation
reservation
19. May 2017 20:00
Cabinet
reservation
20. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
21. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
22. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
23. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
24. May 2017 20:00
Galaxia
reservation
25. May 2017 20:00
Black Box
reservation
26. May 2017 20:00
Cabinet
reservation
27. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
28. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
29. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
30. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
31. May 2017 20:00
Galaxia
reservation


June 2017

Date Hour Show name Reservation
1. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
2. June 2017 20:00
Cabinet
reservation
3. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
4. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
5. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
6. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
7. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
8. June 2017 20:00
Black Box
reservation
9. June 2017 20:00
Cabinet
reservation
10. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
11. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
12. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
13. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
14. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
15. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
16. June 2017 20:00
Cabinet
reservation
17. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
18. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
19. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
20. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
21. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
22. June 2017 20:00
Black Box
reservation
23. June 2017 20:00
Cabinet
reservation
24. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
25. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
26. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
27. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
28. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
29. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
30. June 2017 20:00
Cabinet
reservation


July 2017

Date Hour Show name Reservation
1. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
2. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
3. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
4. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
5. July 2017 20:00
Galaxia
reservation
6. July 2017 20:00
Galaxia
reservation
7. July 2017 20:00
Cabinet
reservation
8. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
9. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
10. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
11. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
12. July 2017 18:00
20:00
The Best Of Image
The Best Of Image
reservation
reservation
13. July 2017 20:00
Galaxia
reservation
14. July 2017 20:00
Cabinet
reservation
15. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
16. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
17. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
18. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
19. July 2017 20:00
Galaxia
reservation
20. July 2017 20:00
Galaxia
reservation
21. July 2017 20:00
Cabinet
reservation
22. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
23. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
24. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
25. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
26. July 2017 20:00
Black Box
reservation
27. July 2017 20:00
Cabinet
reservation
28. July 2017 20:00
Cabinet
reservation
29. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
30. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
31. July 2017 20:00
Afrikania
reservation


August 2017

Date Hour Show name Reservation
1. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
2. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
3. August 2017 20:00
Black Box
reservation
4. August 2017 20:00
Cabinet
reservation
5. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
6. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
7. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
8. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
9. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
10. August 2017 20:00
Black Box
reservation
11. August 2017 20:00
Cabinet
reservation
12. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
13. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
14. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
15. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
16. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
17. August 2017 20:00
Black Box
reservation
18. August 2017 20:00
Cabinet
reservation
19. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
20. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
21. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
22. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
23. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
24. August 2017 20:00
Black Box
reservation
25. August 2017 20:00
Cabinet
reservation
26. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
27. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
28. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
29. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
30. August 2017 20:00
Galaxia
reservation
31. August 2017 20:00
Galaxia
reservation;