תוכנה להזמנות

תוכנה להזמנות

June 2017, July 2017, August 2017, September 2017, October 2017

 

מכירת כרטיסים בקופות יום 10.00-20.00 שעות. המשרד תיאטרון הוא יום שני פתוח עד יום שישי 8.00-15.30 שעות. מושבים לא ממוספרים. היכל התיאטרון נפתח 30 דקות לפני ההופעה מתחילה. זמן ריצה הוא 75-90 דקות. הוא הציג ללא הפסקה. -

June 2017

Date Hour Show name Reservation
22. June 2017 20:00
Black Box
23. June 2017 20:00
Cabinet
24. June 2017 20:00
The Best Of Image
25. June 2017 20:00
The Best Of Image
26. June 2017 20:00
Afrikania
27. June 2017 20:00
Afrikania
28. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
29. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
30. June 2017 20:00
Cabinet
reservation


July 2017

Date Hour Show name Reservation
1. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
2. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
3. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
4. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
5. July 2017 20:00
Galaxia
reservation
6. July 2017 20:00
Galaxia
reservation
7. July 2017 20:00
Cabinet
reservation
8. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
9. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
10. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
11. July 2017 18:00
20:00
Afrikania
Afrikania
reservation
reservation
12. July 2017 18:00
20:00
The Best Of Image
The Best Of Image
reservation
reservation
13. July 2017 20:00
Galaxia
reservation
14. July 2017 20:00
Cabinet
reservation
15. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
16. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
17. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
18. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
19. July 2017 20:00
Galaxia
reservation
20. July 2017 20:00
Galaxia
reservation
21. July 2017 20:00
Cabinet
reservation
22. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
23. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
24. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
25. July 2017 20:00
Afrikania
reservation
26. July 2017 20:00
Black Box
reservation
27. July 2017 20:00
Cabinet
reservation
28. July 2017 20:00
Cabinet
reservation
29. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
30. July 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
31. July 2017 20:00
Afrikania
reservation


August 2017

Date Hour Show name Reservation
1. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
2. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
3. August 2017 20:00
Black Box
reservation
4. August 2017 20:00
Cabinet
reservation
5. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
6. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
7. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
8. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
9. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
10. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
11. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
12. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
13. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
14. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
15. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
16. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
17. August 2017 20:00
Black Box
reservation
18. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
19. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
20. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
21. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
22. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
23. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
24. August 2017 20:00
Black Box
reservation
25. August 2017 20:00
Cabinet
reservation
26. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
27. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
28. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
29. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
30. August 2017 20:00
Galaxia
reservation
31. August 2017 20:00
Galaxia
reservation


September 2017

Date Hour Show name Reservation
1. September 2017 20:00
Cabinet
reservation
2. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
3. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
4. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
5. September 2017 20:00
Cabinet
reservation
6. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
7. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
8. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
9. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
10. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
11. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
12. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
13. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
14. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
15. September 2017 20:00
Cabinet
reservation
16. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
17. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
18. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
19. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
20. September 2017 18:00
20:00
Galaxia
Galaxia
reservation
reservation
21. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
22. September 2017 20:00
Cabinet
reservation
23. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
24. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
25. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
26. September 2017 18:00
20:00
Afrikania
Afrikania
reservation
reservation
27. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
28. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
29. September 2017 20:00
Cabinet
reservation
30. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation


October 2017

Date Hour Show name Reservation
1. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
2. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
3. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
4. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
5. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
6. October 2017 20:00
Cabinet
reservation
7. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
8. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
9. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
10. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
11. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
12. October 2017 20:00
Black Box
reservation
13. October 2017 20:00
Cabinet
reservation
14. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
15. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
16. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
17. October 2017 18:00
20:00
Afrikania
Afrikania
reservation
reservation
18. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
19. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
20. October 2017 20:00
Cabinet
reservation
21. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
22. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
23. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
24. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
25. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
26. October 2017 20:00
Black Box
reservation
27. October 2017 20:00
Cabinet
reservation
28. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
29. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
30. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
31. October 2017 20:00
Afrikania
reservation;