תוכנה להזמנות

תוכנה להזמנות

October 2017, November 2017, December 2017

 

מכירת כרטיסים בקופות יום 10.00-20.00 שעות. המשרד תיאטרון הוא יום שני פתוח עד יום שישי 8.00-15.30 שעות. מושבים לא ממוספרים. היכל התיאטרון נפתח 30 דקות לפני ההופעה מתחילה. זמן ריצה הוא 80-90 דקות. הוא הציג ללא הפסקה. -

All performances are nonverbal.

 

October 2017

Date Hour Show name Reservation
22. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
23. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
24. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
25. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
26. October 2017 20:00
Black Box
reservation
27. October 2017 20:00
Cabinet
reservation
28. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
29. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
30. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
31. October 2017 20:00
Afrikania
reservation


November 2017

Date Hour Show name Reservation
1. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
2. November 2017 20:00
Black Box
reservation
3. November 2017 20:00
Cabinet
reservation
4. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
5. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
6. November 2017 20:00
Afrikania
reservation
7. November 2017 20:00
Afrikania
reservation
8. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
9. November 2017 20:00
Black Box
reservation
10. November 2017 20:00
Cabinet
reservation
11. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
12. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
13. November 2017 20:00
Afrikania
reservation
14. November 2017 20:00
Black Box
reservation
15. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
16. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
17. November 2017 20:00
Cabinet
reservation
18. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
20. November 2017 20:00
Afrikania
reservation
21. November 2017 20:00
Black Box
reservation
22. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
23. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
24. November 2017 20:00
Cabinet
reservation
25. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
27. November 2017 20:00
Afrikania
reservation
28. November 2017 20:00
Black Box
reservation
29. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
30. November 2017 20:00
Galaxia
reservation


December 2017

Date Hour Show name Reservation
1. December 2017 20:00
Cabinet
reservation
2. December 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
4. December 2017 20:00
Afrikania
reservation
5. December 2017 20:00
Black Box
reservation
6. December 2017 20:00
Galaxia
reservation
8. December 2017 20:00
Cabinet
reservation
9. December 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
11. December 2017 20:00
Afrikania
reservation
12. December 2017 20:00
Black Box
reservation
13. December 2017 20:00
Galaxia
reservation
15. December 2017 20:00
Cabinet
reservation
16. December 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
18. December 2017 20:00
Afrikania
reservation
19. December 2017 20:00
Black Box
reservation
20. December 2017 20:00
Galaxia
reservation
22. December 2017 20:00
Cabinet
reservation
23. December 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
25. December 2017 20:00
Afrikania
reservation
26. December 2017 20:00
Afrikania
reservation
27. December 2017 20:00
Galaxia
reservation
28. December 2017 20:00
Black Box
reservation
29. December 2017 20:00
Cabinet
reservation
30. December 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
31. December 2017 18:00
The Best Of Image
reservation;