תוכנה להזמנות

תוכנה להזמנות

August 2017, September 2017, October 2017, November 2017, December 2017

 

מכירת כרטיסים בקופות יום 10.00-20.00 שעות. המשרד תיאטרון הוא יום שני פתוח עד יום שישי 8.00-15.30 שעות. מושבים לא ממוספרים. היכל התיאטרון נפתח 30 דקות לפני ההופעה מתחילה. זמן ריצה הוא 80-90 דקות. הוא הציג ללא הפסקה. -

All performances are nonverbal.

 

August 2017

Date Hour Show name Reservation
22. August 2017 20:00
The Best Of Image
23. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
24. August 2017 20:00
Black Box
reservation
25. August 2017 20:00
Cabinet
reservation
26. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
27. August 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
28. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
29. August 2017 20:00
Afrikania
reservation
30. August 2017 20:00
Galaxia
reservation
31. August 2017 20:00
Galaxia
reservation


September 2017

Date Hour Show name Reservation
1. September 2017 20:00
Cabinet
reservation
2. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
3. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
4. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
5. September 2017 20:00
Cabinet
reservation
6. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
7. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
8. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
9. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
10. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
11. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
12. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
13. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
14. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
15. September 2017 20:00
Cabinet
reservation
16. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
17. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
18. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
19. September 2017 18:00
20:00
Afrikania
Afrikania
reservation
sold out
20. September 2017 18:00
20:00
Galaxia
Galaxia
reservation
reservation
21. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
22. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
23. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
24. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
25. September 2017 20:00
Afrikania
reservation
26. September 2017 18:00
20:00
Afrikania
Afrikania
reservation
sold out
27. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
28. September 2017 20:00
Galaxia
reservation
29. September 2017 20:00
Cabinet
reservation
30. September 2017 20:00
The Best Of Image
reservation


October 2017

Date Hour Show name Reservation
1. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
2. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
3. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
4. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
5. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
6. October 2017 20:00
Cabinet
reservation
7. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
8. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
9. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
10. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
11. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
12. October 2017 20:00
Black Box
reservation
13. October 2017 20:00
Cabinet
reservation
14. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
15. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
16. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
17. October 2017 18:00
20:00
Afrikania
Afrikania
reservation
reservation
18. October 2017 20:00
Galaxia
sold out
19. October 2017 18:00
20:00
Galaxia
Galaxia
reservation
reservation
20. October 2017 20:00
Cabinet
reservation
21. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
22. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
23. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
24. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
25. October 2017 20:00
Galaxia
reservation
26. October 2017 20:00
Black Box
reservation
27. October 2017 20:00
Cabinet
reservation
28. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
29. October 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
30. October 2017 20:00
Afrikania
reservation
31. October 2017 20:00
Afrikania
reservation


November 2017

Date Hour Show name Reservation
1. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
2. November 2017 20:00
Black Box
reservation
3. November 2017 20:00
Cabinet
reservation
4. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
5. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
6. November 2017 20:00
Afrikania
reservation
7. November 2017 20:00
Afrikania
reservation
8. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
9. November 2017 20:00
Black Box
reservation
10. November 2017 20:00
Cabinet
reservation
11. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
12. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
13. November 2017 20:00
Afrikania
reservation
14. November 2017 20:00
Black Box
reservation
15. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
16. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
17. November 2017 20:00
Cabinet
reservation
18. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
20. November 2017 20:00
Afrikania
reservation
21. November 2017 20:00
Black Box
reservation
22. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
23. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
24. November 2017 20:00
Cabinet
reservation
25. November 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
27. November 2017 20:00
Afrikania
reservation
28. November 2017 20:00
Black Box
reservation
29. November 2017 20:00
Galaxia
reservation
30. November 2017 20:00
Galaxia
reservation


December 2017

Date Hour Show name Reservation
1. December 2017 20:00
Cabinet
reservation
2. December 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
4. December 2017 20:00
Afrikania
reservation
5. December 2017 20:00
Black Box
reservation
6. December 2017 20:00
Galaxia
reservation
8. December 2017 20:00
Cabinet
reservation
9. December 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
11. December 2017 20:00
Afrikania
reservation
12. December 2017 20:00
Black Box
reservation
13. December 2017 20:00
Galaxia
reservation
15. December 2017 20:00
Cabinet
reservation
16. December 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
18. December 2017 20:00
Afrikania
reservation
19. December 2017 20:00
Black Box
reservation
20. December 2017 20:00
Galaxia
reservation
22. December 2017 20:00
Cabinet
reservation
23. December 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
25. December 2017 20:00
Afrikania
reservation
26. December 2017 20:00
Afrikania
reservation
27. December 2017 20:00
Galaxia
reservation
28. December 2017 20:00
Black Box
reservation
29. December 2017 20:00
Cabinet
reservation
30. December 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
31. December 2017 18:00
The Best Of Image
reservation;