תוכנה להזמנות

תוכנה להזמנות

February 2017, March 2017, April 2017, May 2017, June 2017

 

מכירת כרטיסים בקופות יום 10.00-20.00 שעות. המשרד תיאטרון הוא יום שני פתוח עד יום שישי 8.00-15.30 שעות. מושבים לא ממוספרים. היכל התיאטרון נפתח 30 דקות לפני ההופעה מתחילה. זמן ריצה הוא 75-90 דקות. הוא הציג ללא הפסקה. -

February 2017

Date Hour Show name Reservation
28. February 2017 20:00
Afrikania
reservation


March 2017

Date Hour Show name Reservation
1. March 2017 20:00
Galaxia
reservation
2. March 2017 20:00
Black Box
reservation
3. March 2017 20:00
Cabinet
reservation
4. March 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
5. March 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
6. March 2017 20:00
Afrikania
reservation
7. March 2017 20:00
Afrikania
reservation
8. March 2017 20:00
Galaxia
reservation
9. March 2017 20:00
Black Box
reservation
10. March 2017 20:00
Cabinet
reservation
11. March 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
12. March 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
13. March 2017 20:00
Afrikania
reservation
14. March 2017 20:00
Afrikania
reservation
15. March 2017 20:00
Galaxia
reservation
16. March 2017 20:00
Galaxia
reservation
17. March 2017 20:00
Cabinet
reservation
18. March 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
19. March 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
20. March 2017 20:00
Afrikania
reservation
21. March 2017 20:00
Afrikania
reservation
22. March 2017 20:00
Galaxia
reservation
23. March 2017 20:00
Black Box
reservation
24. March 2017 20:00
Cabinet
reservation
25. March 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
26. March 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
27. March 2017 20:00
Afrikania
reservation
28. March 2017 20:00
Afrikania
reservation
29. March 2017 20:00
Galaxia
reservation
30. March 2017 20:00
Galaxia
reservation
31. March 2017 20:00
Cabinet
reservation


April 2017

Date Hour Show name Reservation
1. April 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
2. April 2017 20:00
Black Box
reservation
3. April 2017 20:00
Afrikania
reservation
4. April 2017 20:00
Afrikania
reservation
5. April 2017 20:00
Galaxia
reservation
6. April 2017 20:00
Galaxia
reservation
7. April 2017 20:00
Cabinet
reservation
8. April 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
9. April 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
10. April 2017 20:00
Afrikania
reservation
11. April 2017 20:00
Afrikania
reservation
12. April 2017 20:00
Galaxia
reservation
13. April 2017 20:00
Galaxia
reservation
14. April 2017 20:00
Cabinet
reservation
15. April 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
16. April 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
17. April 2017 20:00
Afrikania
reservation
18. April 2017 20:00
Afrikania
reservation
19. April 2017 20:00
Galaxia
reservation
20. April 2017 20:00
Galaxia
reservation
21. April 2017 20:00
Cabinet
reservation
22. April 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
23. April 2017 20:00
Black Box
reservation
24. April 2017 20:00
Afrikania
reservation
25. April 2017 20:00
Afrikania
reservation
26. April 2017 20:00
Galaxia
reservation
27. April 2017 20:00
Galaxia
reservation
28. April 2017 20:00
Cabinet
reservation
29. April 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
30. April 2017 20:00
The Best Of Image
reservation


May 2017

Date Hour Show name Reservation
1. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
2. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
3. May 2017 20:00
Galaxia
reservation
4. May 2017 20:00
Galaxia
reservation
5. May 2017 20:00
Cabinet
reservation
6. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
7. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
8. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
9. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
10. May 2017 20:00
Galaxia
reservation
11. May 2017 20:00
Black Box
reservation
12. May 2017 20:00
Cabinet
reservation
13. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
14. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
15. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
16. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
17. May 2017 20:00
Galaxia
reservation
18. May 2017 20:00
Galaxia
reservation
19. May 2017 20:00
Cabinet
reservation
20. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
21. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
22. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
23. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
24. May 2017 20:00
Galaxia
reservation
25. May 2017 20:00
Black Box
reservation
26. May 2017 20:00
Cabinet
reservation
27. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
28. May 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
29. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
30. May 2017 20:00
Afrikania
reservation
31. May 2017 20:00
Galaxia
reservation


June 2017

Date Hour Show name Reservation
1. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
2. June 2017 20:00
Cabinet
reservation
3. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
4. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
5. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
6. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
7. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
8. June 2017 20:00
Black Box
reservation
9. June 2017 20:00
Cabinet
reservation
10. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
11. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
12. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
13. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
14. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
15. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
16. June 2017 20:00
Cabinet
reservation
17. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
18. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
19. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
20. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
21. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
22. June 2017 20:00
Black Box
reservation
23. June 2017 20:00
Cabinet
reservation
24. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
25. June 2017 20:00
The Best Of Image
reservation
26. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
27. June 2017 20:00
Afrikania
reservation
28. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
29. June 2017 20:00
Galaxia
reservation
30. June 2017 20:00
Cabinet
reservation;