CABINET

Kabinet kuriozit a zázraků prof. Pražáka

Buďte vítáni v mém Cabinetu. Po letech usilovné práce na řešení Pražákova cirkulačního paradoxu jsem se rozhodl s výsledky mé práce seznámit laickou i odbornou veřejnost. Protože jsem se u oficiálních institucích nesetkal s porozuměním, rozhodl jsem se, lépe řečeno, byl jsem nucen, na vlastní náklady zřídit Cabinet. Abych před zraky ctěného publika mohl demonstrovat, že z bludného kruhu civilizační expanze se lze vymanit pouze zázraky uvnitř nás samotných. Protože zmíněná demonstrace není bez rizika, jsem rád, že jste toto riziko podstoupili a do Cabinetu přišli.

prof. Pražák

* * *

Račte vstoupit a užasnout nad dokonalostí, krásou a genialitou!

Budou vám předvedeny zajímavé exponáty a názorně objasněny jejich principy a funkce!

Unikátní sbírka kuriosit a zázraků XX. Století!

Poprvé pro veřejnost!

Praktické ukázky!

Vstup na vlastní nebezpečí!

Úryvek z knihy prof. Pražáka: Kruté úvahy o lidstvu (nakl. Pergeens Prg 1995, (str. 367 – 368)

 

“…To, že se lidé množí nedefinovatelnou rychlostí, nepovažuji za katastrofální. Naopak. Za katastrofální považuji to, že lidé produkují další a další stroje, přístroje a technické novinky. Tyto stroje jsou údajně a zdánlivě určeny k tomu, aby lidem ulehčovaly život. Ve skutečnosti život pouze komplikují. Jsou totiž příliš praktické funkční a spolehlivé….”

Tento úkaz shrnuje ve dvou bodech Pražákův cirkulační paradox:

 

– Každý nový vynález přináší problém.

– Nový problém je řešitelný pouze novým vynálezem.

 

Z čehož je jasné, že se naše civilizace ubírá naprosto špatným směrem. Řešení Pražákova cirkulačního paradoxu spočívá ve zcela zásadní reversi myšlení lidstva a jeho přístupu k vynálezům. Tuto geniální ideu vyjadřuje Pražákův Zákon funkční nestability:

Pouze ty stroje jsou užitečné, které se zdají být k ničemu. Funkce takových strojů se jeví být záhadná nebo dokonce nemožná. Návod k použití neexistuje. Při používání jsou potom lidé nuceni používat vlastní myšlení fantazii a kletby. Uvedení takového stroje v činnost je pak provázeno pocitem malého zázraku. Z výše uvedeného tedy plyne, že rozvoj civilizace nespočívá v produkci nových technických zázraků, nýbrž, že rozvoj lidstva je možný jedině produkcí zázraků lidských. Byť malých.

* * *

Poděkování.

Profesor Pražák si dovoluje vyjádřit svůj nezměrný dík divadlu IMAGE za spolupráci při zřízení Cabinetu a rovněž slečně Růženě za podnětné připomínky k provedení praktických ukázek.

Představení je nonverbální a trvá 80-90 minut bez přestávky.

V hlavních rolích