INFORMACE PRO DIVÁKY


Návštěvníci se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné ze tří podmínek:

– písemné či elektronické potvrzení negativní POC antigenní test ne starší 72 hod
nebo negativní PCR test ne starší 7 dní
nebo čestné prohlášení o absolvování samotestu s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami 

(opatření se nevztahuje na děti do 6 let)

– 14 dní od 2. dávky očkování

– do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19

V divadle je nutná ochrana dýchacích cest. Respirátor bude možné zakoupit také v naší pokladně.