INFORMACE PRO DIVÁKY

Při příchodu do divadla musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • předložit doklad o aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • děti mezi 12 a 18 lety mohou doložit bezinfekčnost negativním RT-PCR testem starým nejvýše 72 hodin, stejným způsobem se prokazují lidé s kontraindikací k očkování a lidé, kteří očkování právě podstupují,
  • na děti do 12 let se tyto podmínky nevztahují

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). Respirátor je možné zakoupit také v naší pokladně.

Celé znění požadavků naleznete zde: covid.gov.cz/situace/kultura/divadla