BLACK BOX

במופע Black Box אתם נפגשים עם פריטים חדשים רבים, שיפתיעו אתכם ביותר עם האפשרויות של החדרון השחור, האורות הזורחים והאפקטים הוויזואליים. הריקוד המודרני נעזר על ידי טכניקת תיאטרון-שחור מושלמת יותר, שמאפשרת לשחקנים ולחפצים לרחף באוויר, להסתובב ולנוע בחלל באופן המנוגד לחוקי המשיכה.

כל קטע נעשה בהשראה של סביבתנו העכשווית, של עידננו וגם של חלומותינו, כשבעזרת דימיון הוא מעובד לבבואה מתנייעת. תת-המודע של כל צופה יוכל למצוא בהם את ההקשר וההסבר של עצמו. בשילוב עם חפצים מעניינים, מוסיקה מקורית וקרינה עולה מופע, המביא שוב לקהל כל האומות חוויות מאוד בלתי-רגילות. סצנות ללא-מילים מופיעות לסירוגין עם קטעים “בשחור”, ומשקפות סיפורי בלש, פשע ופעולה. הן מספרות על פשע מוסתר ולא ידוע, ועל עבריינים כמו על רודפיהם. הגיבור, כנציג הצדק התקיף והבלתי-ניתן-לשבירה, רודף אחר פושעים נמלטים בעקשנות של כלב צייד, בשם החוק ובאופן בלתי-נלאה.

כל המופעי הערב הם לא מילוליים ונמשכים 80-90 דקות בלי הפסקה.