ABRAKADABRA

.לחשים, טריקים, אשליות וקצת מסתורין קסם

המון הומור של “שבט הקוסמים המשפחתי פרסקלי”
.ושילוב ייחודי של תיאטרון שחור, ריקוד ומחזה לא מילולי מרתק

עלילה
אווה אסטרובה / יוזף טיכי / פטר לישקה / רנה פיש
כוריאוגרפיה
אווה אסטרובה
מוזיקה וקולות
זדנק זדנק
הפקה
אלקסנדר ציהאר

.כל המופעי הערב הם לא מילוליים ונמשכים 80-90 דקות בלי הפסקה

דמויות ושחקנים

השוחה
יוזף טיכי / פטר לישקה / אריק דמקו/ מיכל הכט
יתוש
אריק דמקו / רנה פיש / מיכל הכט / לוקש שימון
ערפילית
לנקה היבלרובה / אנדרה קאילובה / נלה רדימרסקה / יוהנה האיקובה
קורוזיה
נלה רדימרסקה / יוהנה האיקובה / לנקה היבלרובה / מרטינה שטאסטנה
שחקנית בשחור
בוזנה נוסברגרובה / אווזניה שטפלובה / איווה סאידלובה / אווה פלוצקובה
גלגל
דושן קמט / מיכל וולק / וויטך וולסאק / אונדרי נובוטני
אור קסם
איבו ייראסק / יוראי קלימשובסקי / דניאל ריביצקי
שחור ולבן
פוול פלוצק / מיכל וולק / מרק קשפארובזקי