HISTORIE

Divadlo IMAGE je dnes divadelním souborem s vlastní strukturou a pravidelným srdečním rytmem. Jeho jádro tvoří již několik let stabilní skupina tvůrců. Z jejich spolupráce vyrostl a v divadelním světě se prosadil soubor, který si zachovává svůj vlastní autorský rukopis – vlastní image. Práce autorů v přátelské atmosféře zrodila představení vyznačující se specifickými charakteristikami. Soubor se organizačně přizpůsoboval měnícím se podmínkám, rozšiřoval se, ale zachoval si svou vlastní tvář, pro kterou se stal nezaměnitelnou součástí pražské divadelní scény. Příběh Divadla IMAGE začíná v roce 1989, kdy Alexander Čihař a Eva Asterová odešli ze svého angažmá v jiném divadle rozhodnuti vybudovat vlastní divadelní společnost podle svých představ. Nezávislé, soukromé divadlo, založené na syntéze černého divadla, moderního tance, soudobé hudby a pantomimy. Divadlo, které přinese svým divákům kultivovanou zábavu, požitek z dobré hudby a krásného tance. To vše kořeněné řádnou dávkou osvobozujícího humoru. Projekt vznikl v nelehkých podmínkách, bez státní podpory, bez grantových finančních injekcí. Přesto se podařil a v roce 1990 se uskutečnila premiéra prvního představení „Jazzmime Stories“. IMAGE vstoupilo do divadelního světa jako nový, neznámý soubor, který si teprve získával renomé v malém sále klubu Lávka nedaleko Karlova mostu. První sezóna se přesto nadějně rozběhla.

 

 

Úspěch u publika přinesl hned v následující sezóně nabídku na první zahraniční zájezd. Turné v Itálii, provázené ovacemi temperamentních diváků stmelilo soubor. Z kolegů se stali přátelé. Po návratu se Divadlo IMAGE přestěhovalo do vhodnějších prostor. Podařilo se najít divadelní sál v samém srdci Prahy, v Pařížské ulici, pár kroků od Staroměstského náměstí. Scénické zázemí i poloha sálu v místech nasycených magickou atmosférou umožnily souboru nadechnout se a významně ovlivnily život a další vývoj divadla.Příznivá nálada v souboru a umělecká rezonance uvnitř tvůrčího týmu umožnily práci na novém představení „Fancy!“ IMAGE už hrálo každý večer a stalo se tak regulérní pražskou divadelní scénou.Časté zahraniční zájezdy do Itálie a Německa se staly běžnou součástí života IMAGE. Současně začaly a pokračovaly zkoušky na novém kusu. V srpnu 1994 byla úspěšně uvedena premiéra „Night Flight“.Dalším výsledkem hravé tvořivosti je inscenace „Cabinet kuriosit a zázraků profesora Pražáka“, poprvé uvedená v dubnu 1997. Spojení osobité scénografie a úsměvného příběhu stvořilo podivuhodný svět svérázného vědátora a experimentátora profesora Pražáka a jeho groteskních vynálezů, jejichž demonstrace přenáší diváky do virtuálních prostorů, kde kraluje černé divadlo.Jakýmsi volným pokračováním exkurze do laboratoře prof. Pražáka se stalo „Clonarium“. Na repertoáru divadla je od srpna 1999. „Fiction“ z roku 2001 je výsledkem pohledu autorů na malé lidi ve velkém kosmu. Dramaturgie divadla IMAGE nabízí divákům na výběr obvykle ze tří až čtyř různých inscenací a repertoár je pravidelně obměňován.

 

 

Přízeň diváků a návštěvníků vyvolal silný zájem zahraničních pořadatelů. Aby bylo možno jejich požadavkům lépe vyhovět, rozhodlo se Divadlo IMAGE sestavit speciální představení pro zájezdy. Šlo o to připravit průřez dosavadní tvorbou a zároveň jakousi vizitku souboru pro ty, kteří se s námi setkávají poprvé. A tak se zrodilo The Best of Image. Toto představení splnilo svůj účel na mnoha evropských jevištích s takovým úspěchem , že je dodnes pravidelně obnovováno o nová čísla a stalo se pevnou součástí programové nabídky i na pražské scéně. Následovalo představení „Black Box“, inspirované detektivními příběhy, „Studio Clip“ ze světa filmového hororu, „Afrikania“ – exotický výlet z pohledu běžných cestovatelů a Galaxia – divadelní expedice do hlubin vesmíru a mělčin lidských duší.

Divadlo Image se za dobu své existence stalo pevnou součástí pražské kulturní scény. Součástí dobře známou Pražanům, návštěvníkům Prahy, ale i publiku v zahraničí. Svým směřováním a svojí tvorbou posunulo vývoj žánru na špičkovou úroveň a od černého divadla dospělo k současnému divadlu syntetickému, koncentrovanému na chytrou a kvalitní zábavu. Soubor si vypracoval vlastní styl. Je tvořen z prvků moderního tance, zajímavých kostýmů, pantomimy a neverbálního divadla, kontaktů s publikem a využitím zvuků a originálně vytvořené hudby. Spolupráce s různými výtvarníky přináší každému představení jiný výtvarný koncept a tím i divácky atraktivní vizuální pestrost. Používání mystifikace, precizní provedení černodivadelních triků, hravost autorů, přesvědčivé výkony herců i tanečníků a touha bavit sebe i diváka, to vše slouží k naplnění cíle divadla: hrát pro živé publikum živoucí divadlo. Přes 8000 odehraných představení a téměř dva milióny diváků během více než dvaceti pěti let jistě nejsou jediným měřítkem úspěchu Divadla IMAGE.

Kromě zahraničních zájezdů (například do Německa, Švýcarska, Belgie, Itálie, Řecka, na Kypr, Izraele, Maďarska, Slovenska, Turecka nebo Koreje), přijímá IMAGE účast i na divadelních festivalech a speciálních projektech jako Karmiel Dance Festival v Izraeli, divadelní a taneční Festival Uijeongbu v korejském Seoulu, nebo každoroční pravidelné hostování v Coronet Theatre v Athénách.I mnoha jiným prestižním společenským událostem, kongresům, výstavám nebo dalším akcím renomovaných firem po celé Evropě dokázalo Divadlo IMAGE svými vystoupeními dodat na zajímavosti.Tak tomu bylo například při spolupráci s firmami Microsoft, Nokia, Volkswagen, Johnson & Johnson, Motorola nebo Bayernwerk AG v Olympiahalle v Mnichově.

Publiku hrajeme ze všech sil a z celého srdce. Také mu pozorně nasloucháme. Snažíme se vnímat, překvapit, rozesmát, potěšit. Doufáme, že v našich duších je něco společného, co může rezonovat a co umožňuje, aby existovalo divadlo. Dnešní divadlo a divadlo dnes. Příběh Divadla IMAGE ještě nekončí.