INSTRUKCE PRO PUBLIKUM

Doporučujeme, abyste přicházeli do divadelního sálu připraveni na divadlo.

Upozorňujeme vás, že představení bude provozováno živými herci, tzn. se všemi riziky, které z toho vyplývají.

Můžete využít služeb našich uvaděček, pokud se nemůžete rozhodnout, kde chcete sedět.

Prosíme, nestřílejte na herce a tanečníky, dělají, co mohou.

Během představení nebudou podávána žádná jídla, proto bude lépe, najíte-li se již před představením nebo až po něm.

Pokud se vám líbí cokoliv, co se v sále děje, tleskejte. Nejsme proti.

Tleskání se provádí úderem pravé dlaně do levé. Leváci naopak. Dělejte to hlasitě. Vznikající zvuk pociťují herci jako příjemný.

Divadelní sál není vybaven pro přenocování osob.

Chcete-li zhlédnout i příští představení, opusťte na konci sál a kontaktujte naši pokladnu.

Bar je otevřen i po představení. Můžete tam přemýšlet o tom, co jste právě viděli.

Během představení, nepoužívejte mobilní telefon a nepořizujte žádné audio ani videozáznamy.

Bavte se.